Prečice

Poziv za prijave na Start Me Up
Nov 29, 2018

Poziv za prijave na Start Me Up

Kao preduzetnički univerzitet koji mladim ljudima pruža mogućnost da izgrade svoje ideje u stvarne kompanije, IBU je proširio program StartUP Incubator i StartUP takmičenja i načinio ga dostupnim za učenike srednjih škola kroz Start Me Up.


Start Me Up je program koji mladim ljudima pruža priliku da upoznaju uspješne poslovne ljude, čuju inspirativne poslovne priče, te steknu znanja i vještine vezane za pripremu biznis plana i realizaciju sopstvenog biznisa. Program je osmišljen tako da pripremi sve kandidate kroz planirane radionice za konačnu prezentaciju na konferenciji. Konferencije za srednjoškolce i studente su odvojene, kao i radionice.

Svi studenti koji ispune prijavu na linku do 5. decembra imaju pravo učešća na takmičenju, dok će se srednjoškolci moći prijaviti u mjesecu decembru.