Prečice

Predstavljamo Master Program - Informacione tehnologije
Jul 27, 2018

Predstavljamo Master Program - Informacione tehnologije

Odsjek za informacione tehnologije na Internacionalnom Burch univerzitetu je ponosan ponuditi master program koji studentima omogućava vodeću poziciju na terenu. Master program se nudi kroz dvije studijske grupe:

• Nauka o podacima

• Internet stvari (IoT)

Obe studijske grupe osposobljavaju studente sa vještinama i relevantnim znanjem dok balansiraju teorijske osnove sa praktičnim iskustvom.

Za više informacija posjetite https://mit.ibu.edu.ba