Prečice

Predstavnici Erasmusa iz Lublina posjetili Burch univerzitet
Mar 27, 2018

Predstavnici Erasmusa iz Lublina posjetili Burch univerzitet

Kroz Erasmus+ projekat, na Burch univerzitetu su boravile gošće Malgorzata Baranowska i Paulina Obszanska sa Univerzitetskog koledža za preduzeća i administraciju u Lublinu, Poljska.


„U Bosni i Hercegovini boravimo drugi put, a sa Internacionalnim Burch univerzitetom imamo uspješnu saradnju već tri godine. Ta saradnja se ogleda u razmjeni akademskog osoblja ali i studenata koja se odvijala u sklopu Erasmus + projekta. Mi u Poljskoj na našem univerzitetu imamo studenta iz BiH sa Internacionalnog Burch univerziteta koji su dio programa. Naravno, snažnu saradnju ostvarujemo sa našim  partnerima iz EU i moramo se pohvaliti da sarađujemo sa više od pedeset partnera ali ništa manje važna nije saradnja i sa univerzitetima koji su izvan EU pa čak i tu na listi imamo više od pedeset univerziteta. Naš cilj je otvoriti vrata kako akademskom osoblju tako i stranim studentima i dati im podršku“, istakle su gošće Malgorzata Baranowska i Paulina Obszanska sa Univerzitetskog koledža za preduzeća i administraciju Lublin, Poljska.