Prečice

Profesori BURCH univerziteta saradnici Univerziteta Warwick
Nov 02, 2018

Profesori BURCH univerziteta saradnici Univerziteta Warwick

Sredinom oktobra Doc. Dr. Almir Badnjević i assist. ma. Lejla Gurbeta su postali saradnici laboratorija na Univerzitetu Warwick (UK) pri Applied Biomedical Signal Processing and Intelligent eHealth Lab.


Trenutno rade na dva vlastita projekta ali su uključeni i u druge projekte, što će im omogućiti da slobodno rade na njima bez ikakvih suvišnih odgađanja zbog međunarodne i/ili međuuniverzitetske saradnje.

Imajući u vidu da BiH nije zemlja koja ima pristup apliciranju na slične projekte, ovo će dati šansu ne samo studentima BURCH-a, već i drugim studentima koji rade i žele da rade u saradnji sa profesorom Badnjevićem i profesoricom Gurbeta .

Njihova saradnja sa Warwick laboratorijom će omogućiti mnogim ljudima iz BiH koji rade u sličnom polju šansu da se prijave i učestvuju u različitim projektima.