Prečice

Prvi dan akademske 2018-2019 godine
Oct 01, 2018

Prvi dan akademske 2018-2019 godine

Svi studenti Internacionalnog Burch Univerziteta počeli su danas, 1. oktobra,još jednu akademsku godinu i počeli su sa predavanjima kako je i planirano.


Brucoši su imali priliku da upoznaju svoje kolege, mentore i profesore, te da počnu sa novim studentskim životom. Svi studenti su se upoznali sa silabusom i rasporedima predavanja, a novu akademsku godinu su pozdravili u dobrom raspoloženju.Beginning of lectures in the new academic 2018/2019 year