Prečice

Razvoj novih tehnologija i primjena NT-2018 konferencija u ANUBiH
Jul 04, 2018

Razvoj novih tehnologija i primjena NT-2018 konferencija u ANUBiH

Kao suorganizator, BURCH je sudjelovao na 4. međunarodnoj konferenciji na Akademiji znanosti i umjetnosti u Bosni i Hercegovini, koja je odžana u petak, 29. juna 2018. godine.


Ukupno 167 autora i koautora iz 24 različite zemlje prisustvovalo je NT-2018 konferenciji. Uvodničari, 4 glavna govornika, su bili iz Hrvatske, Turske, Velike Britanije i SAD-a.

Springer je objavio knjigu najboljih i odabranih radova sa konferencije.