Prečice

Studentski parlament ugostio studente SIT programa
Oct 30, 2018

Studentski parlament ugostio studente SIT programa

Kao dio SIT programa, studenti BURCH-a su imali priliku da razgovaraju i vode diskusiju sa svojim kolegama o važnim društvenim temama u našem regionu, ali i o društvu u cjelini.


SIT program na Balkanu je edukaciona razmjena u trajanju jednog semestra za dodiplomce Sjedinjenih Država. Program je zasnovan u Beogradu sa studijskim posjetama  BiH i Kosovu.

Ova posjeta studenata sa razmjene Sarajevu i Internacionalnom BURCH univerzitetu, organizovana je pod Studentskim parlamentom IBU-a. Uključivala je 15 stranih i 15 lokalnih studenata koji su učestvovali u radionici "Reconciling with Identities."Students along with Student Parliament hosted a workshop with the SIT program and exchange students