Prečice

BURCH univerzitet partner IFTDO konferencije
Feb 07, 2019

BURCH univerzitet partner IFTDO konferencije

Internacionalni Burch univerzitet potpisao je saradnju sa izvršnim direktorom kompanije Origin Europe, Dr. Ahmed Al Banna, te postao partner 48. konferencije o ulozi i utjecaju digatalne transformacije.


Nedavno je potpisan memorandum o razumijevanju sa organizatorima Međunarodne federacije organizacije za obuku i razvoj (IFTDO) konferencije. Naime, Internacionalni Burch univerzitet je partner 48. IFTDO | HRD konferencije koja će se održati u prostorijama Hotela Hills na Ilidži u period od 24 – 26. juna 2019. godine.

Digitalna transformacija HRD-a je proces mijenjanja operativnih procesa upravljanja ljudskim resursima kako bi postali više automatizirani i vođeni podacima za postizanje poslovnih ciljeva. Digitalna tehnologija ima potencijal i sposobnost transformacije HRM/HRD. Cilj ove konferencije jeste naglasiti utjecaj i razvoj uloge digitalne transformacije na globalno konkurentne kompanije.

Više podataka o konferenciji te o samoj organizaciji ovogodišnje konferencije koja se održava na našim prostorima možete potražiti na linkovima ispod:

http://origin.com.bh/upload/events/28012019_675802.pdf

http://iftdo.net/about-us/