Prečice

Docentica Adna Ašić sa Nobelovcima na najprestižnijoj konferenciji u regionu
Jun 26, 2019

Docentica Adna Ašić sa Nobelovcima na najprestižnijoj konferenciji u regionu

Docentica Adna Ašić iz Odsjeka za genetiku i bioinženjering na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke na Internacionalnom Burch univerzitetu, održala je prezentaciju na 11. ISABS konferenciji o forenzičkoj i antropološkoj genetici. ISABS je najprestižnija konferencija u regionu iz oblasti genetike, koja pokriva najnovija naučna otkrića i koju su posjetili naučnici iz cijelog svijeta. Ovogodišnja konferencija ugostila je dobitnike Nobelove nagrade Adu Yonath, Paula Modricha, Roberta Hubera i Avrama Hershkoa.


Docentica Adna Ašić dijelila je podij sa dobitnicima Nobelove nagrade i predstavila svoju studiju pod nazivom "Populacijsko istraživanje trombofilnih markera i farmakogenetskih biljega prevalencije varfarina u Bosni i Hercegovini". Ova studija je dio njene doktorske disertacije koju je sprovela pod nadzorom prof. Damira Marjanovića i prof. dr. Dragana Primorca. Ona je govorila o jedinoj do danas provedenoj farmakogenomičnoj studiji u Bosni i Hercegovini koja ima za cilj utvrđivanje frekvencija alela i genotipa najčešćih genetskih markera rizika naslijeđene trombofilije, kao i prevalenciju genetskih markera za diferencijalnu brzinu metabolizma varfarina u općoj populaciji.

Naš univerzitet na konferenciji predstavljao je tim od 9 učesnika koji su predstavili svoja najnovija istraživanja putem poster sesija, ali su i usvajali dodatna znanja iz nevjerovatnih predavanja vodećih svjetskih znanstvenika i dobitnika Nobelove nagrade, te su uspostavili važne veze za njihova buduća istraživanja.