Prečice

IBU dobio britansku akreditaciju ASIC
Aug 20, 2019

IBU dobio britansku akreditaciju ASIC

Internacionalni Burch univerzitet sada je zvanično akreditovana visokoobrazovna ustanova i od strane Međunarodne službe za akreditaciju za međunarodne škole, fakultete i univerzitete – ASIC


Danas je na Regionalnoj ASIC konferenciji koja se održava na Baliju, Internacionalnom Burch univerzitetu uručena akreditacija koju je preuzeo Admir Salihagić, član Upravnog odbora IBU.

 ASIC je ocijenio IBU kao visokokvalitetnu ustanovu, spremnu da pruži, u svim segmentima, samo najbolje svojim studentima, obzirom da ova međunarodna akreditacija omogućava studentima da steknu realnu sliku o univerzitetu u pogledu kvaliteta, resursa, podrške studentima i etike.  IBU je stekao Premier status sa ASIC-om uz posebnu pohvalu za svoj rad.

Na osnovu 30 godina britanskog i međunarodnog obrazovnog iskustva ASIC ima jedinstven uvid u globalno tržište obrazovanja. Akreditacija na poseban način pomaže studentima i roditeljima da na bazi konkretnih informacija donesu odluke prilikom odabira univerziteta, škole, fakulteta, te da budu sigurni da je odabrana institucija visokokvalitetna ustanova.

ASIC je nezavisno tijelo, formirano s ciljem pružanja tačnih informacija studentskoj populaciji, ali i širem svijetu visokog obrazovanja, sa jasno definisanim i objektivnim standardom. Opredijeljeni su za podršku u stalnom razvoju i unaprijeđenju kvaliteta obrazovnih institucija. „Osiguranje kvalitete je kontinuirana aktivnost i tu smo da pomognemo našim školama, fakultetima i univerzitetskim partnerima u njihovom stalnom traganju za izvrsnošću“, ističu iz ASIC-a i naglašavaju: „Naš proces ispituje instituciju u cjelini, uključujući administrativne sisteme, nastavu i izvođenje nastave kako bi se osiguralo ispunjavanje potrebnih standarda.“

ASIC kao međunarodno tijelo za akreditaciju, akreditira mnoge institucije širom svijeta, između ostalog u Aziji, Americi, Australiji, Africi, Evropi, na Bliskom Istoku i šire. 

ASIC je i pridružena članica ENQA-e (Evropske mreže za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju), te član EDEN-a (Evropske mreže za učenje na daljinu i e-učenje) . U Velikoj Britaniji priznat je od strane UKVI-a, član je međunarodne CHEA grupe za kvalitet u SAD-u, kao i britanske Fondacije za kvalitet (BQF).

Ovo još jedno u nizu priznanja kako međunarodnih tako i domaćih institucija za kvalitet rada Internacionalnog Burch univerziteta, koji nastavlja pomjerati granice obrazovanja u BiH, i koji sa razlogom nosi titulu najboljeg privatnog i prvog poduzetničkog univerziteta u Bosni i Hercegovini.ASIC accreditation 2019