Prečice

IBU ponovo najbolji privatni univerzitet u BiH
Aug 02, 2019

IBU ponovo najbolji privatni univerzitet u BiH

Prema posljednim podacima Webometrics-a, iz jula tekuće godine, Internacionalni Burch univerzitet je prvi na listi najboljih privatnih univerziteta u Bosni i Hercegovni.


Webometrics je najveća platforma koja se bavi rangiranjem institucija visokog obrazovanja iz cijelog svijeta. Prema posljednjem izvještaju IBU ostaje prvorangirani privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini, dok je u sveukupnom poretku u BiH pozicioniran na 4. mjestu poslije Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Banja Luci, te Univerziteta u Tuzli.

Cilj Webometrics rangiranja je poboljšati prisutnost akademskih i istraživačkih institucija na internetu i promovisati objavljivanje naučnih radova sa otvorenim pristupom.

Od 2004. na svakih šest mjeseci Webometrics formira izvještaj na osnovu nezavisnog, objektivnog, besplatnog pristupa informacijama, te nudi potpuno otvoren naučni pristup rezultatima u cilju pružanja pouzdanih, sveobuhvatnih, ažuriranih i korisnih informacija o karakteristikama univerziteta iz svih krajeva svijeta, na osnovu njihove web prisutnosti i uticaja koji ostvaruju.

Na svjetskom poretku IBU je napredovao i nalazi se na 3556 mjestu.