Prečice

Istraživanje za projekat “Jerusalem i Sarajevo” započeto na IBU
Aug 05, 2019

Istraživanje za projekat “Jerusalem i Sarajevo” započeto na IBU

Izraelski ured organizacije Konrad Adenauer Stiftung (KAS) i NGO Israel-Palestine Creative Regional Initiatives (IPCRI) koji radi na istraživačkom projektu “Jerusalem i Sarajevo – gradovi pod uticajem konflikta” su posjetili IBU gdje su započeli sa istraživanjem za navedeni projekat. Povod je bio susret i upoznavanje sa profesoricama sa Odsjeka za arhitekturu, prof. dr. Eminom Zejnilović i prof. dr. Ernom Husukić, te zainteresiranost za njihova dosadašnja istraživanja.


Grupa istraživača, sastavljena od urbanista, arhitekata, politologa, sociologa, i stručnjaka iz prakse je prisustvovala predavanju koje su profesorice održale pod nazivom Metamorfoza Sarajeva: O kulturi, konfliktu i arhitekturi. Cilj predavanja je bio predstaviti historijski razvoj Sarajeva, uticaj konflikta na grad i upoznavanje sa najvećim izazovima sa kojima se suočava arhitektura  postratnog Sarajeva.

Predavanju je prisustvovao i doc. dr. Adis Maksić sa Odsjeka za međunarodne odnose i Europske studije pri Fakultetu za ekonomiju i društvene nauke, koji je dao uvid u političke aspekte konflikta kao i političku organizaciju BiH, izazovima i preprekama sa kojima se suočava posljeratno društvo u BiH.

Nakon predavanja su naši profesori i gosti otvorili zanimljivu diskusiju, razmijenili iskustva o razvoju Sarajeva i Jerusalema, te diskutovali o paralelama i suprotnostima graditeljskog nasljeđa, i mogućim scenarijima vezanim za budući razvoj ova dva grada.research project “Jerusalem and Sarajevo - Conflict-Affected Cities” first meeting at Burch