Prečice

Novih 20 IBU studenata na programu razmjene širom Evrope
May 10, 2019

Novih 20 IBU studenata na programu razmjene širom Evrope

Univerziteti širom Evrope do sada su ugostili oko 300 IBU studenata i uposlenika, koji su aktivno uključeni u Erasmus + program od njegovog uvođenja 2014. godine.


IBU trenutno ima više od 20 Erasmus + partnera sa namjerom da ovaj broj raste sa svakim pozivom za prijavu novih projekata. Naši partneri su cijenjene visokoškolske ustanove u Njemačkoj, Poljskoj, Nizozemskoj, Austriji, Španiji, Rumuniji, Latviji,  Litvaniji i drugim evropskim zemljama. Univerziteti širom Evrope do sada su ugostili  300 IBU studenata i uposlenika, koji su  aktivno uključeni u Erasmus + program od njegovog uvođenja 2014. godine.

Tokom tekuće akademske godine, 20 studenata IBU-a započelo je program razmjene Erasmus + na dodiplomskom i master studiju. Pohađanje nastave koja će nakon povratka biti priznata u matičnoj ustanovi i biti dio međunarodnog obrazovnog programa pomoći će im da prošire svoje horizonte, steknu potrebno znanje i učine ih konkurentnijim studentima i budućim članovima u poduzetničkom okruženju, što je jedan od ciljeva IBU koji je prvi poduzetnički univerzitet u Bosni i Hercegovini.