Prečice

Poduzetnički univerzitet kao pokretač bh ekonomije
Aug 09, 2019

Poduzetnički univerzitet kao pokretač bh ekonomije

“Stvaramo novu generaciju mladih ljudi koji kritički, kreativno i inovativno razmišljaju, a što za rezultat daje rast broja novih preduzeća, radnih mjesta i sveukupni rast i održivost domaće ekonomije”, doc. dr. Nedim Čelebić


Internacionalni Burch univerzitet (IBU) hrabro korača u ostvarivanju vizije "Postizanje izvrsnosti u obrazovanju, naučno-istraživačkom radu, te inovacijama i poduzetništvu kroz kontinuirano mentorstvo i akademsko i životno usmjeravanje”.

Kao prvi poduzetnički univerzitet u BiH i regiji, IBU se suočava sa raznim izazovima razvija i pomjera granice bh obrazovanja. Koji su izazovi, dokle smo u ostvarivanju vizije, zašto je dobro biti Burch student odgovorio nam je na pitanja doc. dr. Nedim Čelebić, prorektor za planiranje i razvoj IBU, profesor na Fakultetu za ekonomiju i društvene nauke IBU, poduzetnik, te jedan od mentora u Burch StartUp Incubatoru.

“Zacrtanu viziju ostvarujemo kroz niz strateških ciljeva i mjera koje podrazumijevaju formalno uvođenje poduzetničkog i liderskog učenja na sve fakultete i odsjeke univerziteta, potpunu opredijeljenost rukovodstva univerziteta za razvoj poduzetničke kulture na univerzitetu, tretiranje poduzetništva kao nukleusa razvojne strategije univerziteta, kontinuirana ulaganja u poduzetničku infrastrukturu univerziteta, zapošljavanje kadrova sa poduzetničkim iskustvom, razvoj poduzetničkih vještina kod postojećih kadrova, integraciju naučnih istraživanja u nastavne programe i planove, razmjenu znanja i iskustava putem internacionalizacije univerziteta”, istakao je dr. Čelebić, te dodao: “Stvaramo novu generaciju mladih ljudi koji kritički, kreativno i inovativno razmišljaju, a što za rezultat daje rast broja novih preduzeća, radnih mjesta i sveukupni rast i održivost domaće ekonomije.”

Veliki korak ka poduzetničkom univerzitetu napravljen je 2016. godine kada je otvoren prvi studentski inkubator u Bosni i Hercegovini “Burch Startup Incubator”.

Kao organizaciona jedinica Burch Startup Incubator univerziteta pruža studentima razne mogućnosti i dodatne usluge koje imaju za cilj razvoj poduzetničkih i liderskih vještina.

“Svi studenti sa afinitetom za pokretanje vlastitog biznisa imaju priliku koristiti prostornu infrastrukturu inkubatora kao i usluge mentorstva od strane profesora i vanjskih saradnika univerziteta. Zadnja faza našeg poduzetničkog programa podrazumijeva uvezivanje mladih poduzetnika sa potencijalnim domaćim i stranim investitorima kroz razne networking događaje, konferencije i takmičenja”, kazao je  dr. Čelebić i dodao da je u narednom periodu u planu i izgradnja prvog univerzitetskog tehnološkog parka u Bosni i Hercegovini koji će se realizovati kroz investicije iz Velike Britanije.

StarMeUp takmičenje poslovnih ideja centralni je godišnji poduzetnički događaj i jedan od najznačajnijih projekata IBU, na kojem učešće osim studenata univerziteta uzimaju srednjoškolci iz cijele Bosne i Hercegovine.

Internacinalni Burch univerzitet kao najbolji privatni univerzitet u BiH, uvijek ide korak ispred drugih univerziteta, a naredni korak je unaprijeđenje bh obrazovanja kroz STEM edukaciju. Dr. Čelebić pojašnjava: “STEM edukacija podrazumijeva obrazovanje kroz 4 oblasti i to nauku, tehnologiju, inžinjerstvo, matematiku, te je u fokusu našeg pristupa obrazovanju i istraživanju što rezultira nizom novih kreativnih i inovativnih proizvoda i rješenja koje kroz naše programe o poduzetništvu i startup takmičenja nastojimo pretvoriti u tržišno orijentisane i profitabilne biznise. To je sljedeći korak IBU, jer većina predmeta u svim naučnim disciplinama su projektno orijetisani što rezultira velikim brojem kreativnih i inovativnih proizvoda koji se nadopunjuju proizvodima nastalim kroz studentske klubove i brojne STEM radionice.”

IBU posebno podržava zadržavanje mladih u BiH, nudeći studentima kvalitetno obrazovanje i praksu, što na kraju studija rezultira kvalitetnim početnim kadrom za realni, poslovni svijet. Većina studenata se zapošljava odmah poslije studija, a veliki broj njih posao nalaze i u toku studiranja, jer im IBU pruža saradnju sa vodećim firmama i udruženjima poslodavaca.

“Naša istinska snaga proizilazi iz strateške saradnje i partnerstva sa vodećim domaćim i stranim firmama i udruženjima poslodavaca u državi. Kroz spomenuta partnerstva kreiramo dodatnu vrijednost za studente putem organizacije gostujućih predavanja, posjeta firmama, izradi studija slučaja, mentorstva za startup ideje, investicija za perspektivne poslovne ideje, praksi i zapošljavanja, a sve navedeno ima za cilj da ponudi održivo rješenje za zaposlenost mladih i ostanak mladih u Bosni i Hercegovini, za kraj je zaključio je dr. Čelebić.

 interview