Prečice

Proširenje saradnje BURCH univerziteta sa Univerzitetom "Jurja Dobrile" u Puli
May 22, 2019

Proširenje saradnje BURCH univerziteta sa Univerzitetom "Jurja Dobrile" u Puli

Rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, prof. dr. Alfio Balbieri posjetio Internacionalni BURCH univerzitet te razgovarao sa v.d. rektorom BURCH univerziteta.


U toku prethodne akademske godine ostvarena je saradnja Internacionalnog BURCH univerziteta sa Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli, primarno u okviru programa za sticanje zajedničkih diploma koji se realizira na Odsjeku za međunarodne odnose i europske studije Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke. Ne samo da će studneti imati priliku da osjete kvalitetu predavanja prilikom združivanja univerziteta, i posjete profesora sa partnerskih institucija, dodatna je prednost diplome sa dva pečata od kojih je jedan pečat i potpis univerziteta iz EU.

U cilju proširenja postojeće saradnje između dva univerziteta, danas je organizovana i posjeta rektora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Rektor prof. dr. Alfio Balbieri je primljen u rektoratu BURCH univerziteta od strane v.d. rektora Mersida Poturka, generalnog sekretara Mensura Zoletića i prorektora za planiranje i razvoj doc. dr. Nedima Čelebića.

Pored dvojne diplome na Odsjeku za međunarodne odnose i europske studije, dogovoren je i nastavak saradnje koji će uključivati nekoliko drugih odsjeka sa ova dva univerziteta.