Prečice

Prof. dr. Damir Marjanović ostaje na Burch univerzitetu
May 15, 2019

Prof. dr. Damir Marjanović ostaje na Burch univerzitetu

„Povodom natpisa pojedinih medija u BiH u vezi sa smjenom prof. dr. Damira Marjanovića, prije svega želim istaći da se radi o pogrešno konstruisanim vijestima. Naime, profesor Marjanović je veoma uspješno obnašao poziciju rektora koji je zacrtane ciljeve Univerziteta, čak i više od očekivanog, ostvario u mnogo kraćem roku nego je to bilo predviđeno. Prof. Marjanović je prethodne tri godine predvodio naš akademski tim do pozicije najboljeg privatnog univerziteta u BiH, koji iz godine u godinu upisuje sve veći broj studenata i postiže izuzetne naučne rezultate. Upravni odbor Univerziteta pod mojim vodstvom nijednog momenta nije dovodio u pitanje njegovu poziciju rektora, posebno imajući u vidu značaj prof. Marjanovića za sve akademske uspjehe Burch-a posljednjih godina. Međutim, prof. Marjanović nedavno je upoznao Upravni odbor sa svojim planovima u vezi daljnjeg društvenog i političkog angažmana, sa molbom za oslobađanje od administrativnih obaveza na Univerzitetu, što smo u konačnici uz žaljenje i prihvatili. Raduje nas činjenica da će prof. Marjanović i dalje u velikom obimu ostati uključen u akademske, naučne i savjetodavne aktivnosti naše Burch porodice. Profesor je bitan dio našeg tima i pravi ambasador Univerziteta sa kojim ćemo nastaviti intenzivno sarađivati u budućnosti“,  Timothy Donald Fisher, Predsjednik Upravnog odbora Internacionalnog Burch univerziteta