Prečice

Rijad Sarić obavio praksu u IHP-u u Frankfurtu
Jun 10, 2019

Rijad Sarić obavio praksu u IHP-u u Frankfurtu

Rijad Sarić je magistar završne godine na Odsjeku za elektrotehniku i elektroniku koji je završio tri mjeseca stažiranja na prestižnom Leibnizovom istraživačkom institutu za inovativnu mikroelektroniku (IHP) u Frankfurtu (Oder), Njemačka.


Primarni fokus IHP-a je istraživanje i razvoj u oblastima silikonskih sistema, visokofrekventnih integrisanih kola i bežičnih i širokopojasnih komunikacijskih tehnologija. Institut ima četiri odjela: projektovanje sistema, projektovanje kola, istraživanje tehnologije i materijala. Pored toga, IHP predstavlja most između akademske zajednice i industrije, jer je uspostavljena uspješna saradnja sa mnogim univerzitetima u regionu Berlin-Brandenburg.

Rijad je treći student Internacionalnog Burch univerziteta (IBU) koji je dobio priliku da posjeti istraživački institut IHP-a. Razvijao je detekciju objekta i algoritam lokalizacije u realnom vremenu koristeći podatke radara i kamera kao dio istraživačkog projekta EMPHASE. Zahvaljujući velikoj podršci svog mentora magistarskog rada, doc. dr. Dejana Jokića, Rijad je dobio mentorisanje od prof. dr. Miloša Krstića i dr. Markusa Ulbrichta sa Odsjeka za projektovanje sistema. Osim toga, Rijad je u IHP-u  završio važne faze svoje magistarske teze pod nazivom "Implementacija ANN u realnom vremenu za otkrivanje epileptičkih napada na FPGA". Ovu uspješnu priču podržava i Fondacija za budućnost Bosne i Hercegovine (BHFF) čiji je glavni cilj pomoći studentima inžinjeringa da ostvare poslovnu kompetenciju i ambicije u karijeri.

"Čast mi je da sarađujem sa stručnjacima iz oblasti ugradbenih ( Embedded) sistema koji dolaze iz raznih dijelova svijeta. Sigurno sam povećao svoje znanje i obogatio iskustvo tokom IHP stažiranja. Moja iskrena zahvalnost upućena je prof. dr. Dejanu Jokiću, prof. dr. Milošu Krstiću i prof. dr. Edhemu (Eddie) Čustoviću koji su mi pomogli da razvijem svoje istraživanje i profesionalnu karijeru “, zaključio je na kraju Sarić.