Prečice

Uposlenici IBU-a učestvovali na 9. Konferenciji o ligvistici i interkulturalnom obrazovanju, CLIE-2019
Jul 16, 2019

Uposlenici IBU-a učestvovali na 9. Konferenciji o ligvistici i interkulturalnom obrazovanju, CLIE-2019

Početkom mjeseca, dva profesora sa Fakulteta za edukaciju i humanističke nauke na Internacionalnom Burch univerzitetu doprinijeli su realizaciji Konferencije posvećenoj lingvistici i interkulturalnom obrazovanju, održanoj na Univerzitetu “1 Decembar 1918ˮ, Alba Julija.


Ovaj događaj je bio odlična prilika za okupljanje uspješnih i značajnih stručnjaka, predavača i lingvista koji su održali još jednu u nizu uspješnih konferencija i radionica.

Tokom ceremonije otvaranja CLIE 2019, svi partnerski univerziteti su pozvani da se obrate publici. Dekan Fakulteta za edukaciju i humanističke nauke, prof. dr. Senad Bećirović izrazio je zahvalnost zbog poziva da u konferenciji učestvuje kao jedan od glavnih predavača i predstavi se temom "Uticaj kooperativnog učenja na interkulturalni razvoj učenika." Kao izabrani član Međunarodnog naučnog odbora, profesor je izrazio zadovoljstvo zbog poziva na tako važan akademski događaj.

Program konferencije obogaćen je izlaganjem šefa Odsjeka za engleski jezik i književnost, docentice Amne Brdarević Čeljo, koja je predstavila svoj rad i istraživanje na temu: "Engleski jezik u Bosni i Hercegovini - pod uticajem hipercentralnih i supercentralnih izvornih varijanti."  

Ponosni smo na činjenicu da je IBU bio partner konferencije i da su naši predavači imali priliku da predstave svoj rad i IBU. Nadalje, očekujemo nastavak i širenje ove uspješne saradnje na obostrano zadovoljstvo obje akademske institucije.