Prečice

Rangiranje Univerziteta

Rangiranje Univerziteta

Na temelju tri različite perspektive, Internacionalni Burch univerzitet se smatra najbolje rangiranim privatnim univerzitetom u Bosni i Hercegovini.
Tačnije, prema Google Scholar citatima, Webometrics statistici i UniRank podacima, Internacionalni BURCH univerzitet je prvi privatni univerzitet, a treći među svim, privatnim i državnim, univerzitetima u Bosni i Hercegovini.


Navedeni podaci se nalaze na sljedećim linkovima: