Prečice

"

Zašto Burch?

Vrijeme koje je pred Vama, dragi učenici i studenti, vrijeme je velikih izbora i malih mogućnosti. Ispred Vas će se, zasigurno, naći desetine univerziteta koji nude studijske programe koje Vi želite upisati. Stoga nam nije čudno da pažljivo i oprezno birate u namjeri da na najbolji mogući način sebi date odgovor na pitanje o univerzitetu na kojem želite studirati, te o drugim pogodnostima koje sa sobom nosi studentski život. 

Mi ćemo Vam, od velikog broja pogodnosti, nabrojati samo nekoliko razloga zbog koji je Burch univerzitet pravi odgovor na Vaša pitanja i dileme...

 

Multikulturalno okruženje

Burch University

Sigurni smo da svi Vi želite studirati u multikulturalnom okruženju, odnosno univerzitetu koji spaja kulture, religije, dijelove svijeta. Na Burč univerzitetu ćete imati priliku sresti studente iz čak 27 zemalja svijeta. Studiranje u multikulturalnom okruženju će, sigurni smo, proširiti Vaše vidike, te Vam pomoći da steknete praktična iskustva u radu sa studentima iz potpuno drugih kulturnih i religijskih miljea. Za više informacija posjetite International Office.
 

Stručan i iskusan akademski kadar

Burch University

Burč univerzitet krasi veliki broj stručnjaka koji ulažu sve napore u cilju da studentima prenesu ono najbolje i najkorisnije za studijski program na kojem studiraju. Na našem Univerzitetu držimo da su studenti i profesori jednako bitni u nastavnom procesu, pa su stoga studenti slobodni da u bilo koje vrijeme kontaktiraju svoje profesore ili predmetne asistente za pomoć bilo da se radi o pitanjima vezanim za određeni predmet ili nekom drugom problemu. Akademski kadar na Burču ne čeka na pitanja studenata, već ih konstantno podstiče na samoinicijativu, kreativnost i kritičko razmišljanje. Ovakav pristup rezultat je višedecenijskog profesionalnog usavršavanja kroz koje su naši profesori prošli prije dolaska na Burč univerzitet. Za više informacija o profesorima i predmetnim asistentima posjetitive Academic Staff.


Inovacijski centar

Cilj zbog kojeg je u prvom redu Inovacijski centar i osnovan bio je, a i danas je, napredak i razvoj naučnih komponenti na Univerzitetu, u državi i regiji. Cilj je, dakle, ponuditi inovativna rješenja, setove praktičnih aktivnosti, ali i implementacija novih ideja, te podsticanje želje studenata da mijenjaju svoju okolinu čineći cijeli svijet boljim. Inovacijski centar Burč univerziteta pruža najsavremeniju praktičnu i teoretsku obuku pomažući Vam da, uz spoj dvije pomenute komponente, razvijete svoje ideje i plasirate ih na tržište.


Biti dijelom ovog Centra u praktičnom smislu znači imati priliku za intelektualni i praktični napredak u polju koje ste odabrali za svoj osnovni studij. Za više informacija posjetite Innovation Center.

Studentske prakse i mogućnosti zapošljavanja

Burch University

Jedan od bitnijih dijelova obrazovanja na Burch univerzitetu je obavezna stručna praksa. Svaki student je obavezan obaviti praktičan rad od barem 30 radnih dana tokom studija. Ovakav pristup studentima daje priliku da se priviknu na tržište rada te da kroz praktična iskustva usvoje osnovne radne vještine i navike.


U namjeri da pomogne studentima i diplomcima da razviju svoje karijere, Burch Career Center uspostavlja most između studenata i tržišta rada.


Veliki broj onih koji su diplomirali na Burch univerzitetu već su dobili svoja prva zaposlenja u velikim kompanijama, nacionalnim i internacionalnim vladinim i nevladinim organizacijama. Nekoliko njih već je osnovalo svoje privatne kompanije.


Nadalje, mnoge kompanije čiji su predstavnici posjetili naš Univerzitet ili su zaposlili naše nekadašnje studente dokaz su kvalitetnog i postojanog rada naših profesora. Kvalitet i znanje koje naši studenti nose sa sobom na tržište rada neosporni su. Za više informacija o ovome posjetite Career Center.

Vannastavne aktivnosti

Burch University

Značajni napori učinjeni su i na polju vannastavnih aktivnosti svih akademskih jedinica Univerziteta. Studentski klubovi, kojih ima znatan broj, nude priliku zainteresovanim studentima da izraze svoje ideje na drugi način, te da uz saradnju s drugim studentima i fizičkim i pravnim licima van Univerziteta uče ono šta je predmet njihovog zanimanja. Svaki studentski klub u toku akademske godine ima nekoliko aktivnosti koje studentima nude mogućnosti učenja i profesionalne nadogradnje. Za više informacija posjetite Sport, Culture and Health Website.