Lingvistička, sociolingvistička i višejezična istraživačka grupa - International Burch University
 

Lingvistička, sociolingvistička i višejezična istraživačka grupa

Glavni istraživački fokus je razvoj i primjena savremenih alata za prevođenje, tehnika i pristupa, teorija analize diskursa, uloge i implikacije sociolingvističkih ponašanja u multietničkoj kulturi, te jezičkih svojstava L1 i L2.

Pozadina

Bosna i Hercegovina ima tri službena nacionalna jezika, bosanski, hrvatski i srpski. Pored toga, imamo i desetine jezika manjinskih skupina. Evropa ima tri glavne jezične skupine: slavensku (južnu, zapadnu i istočnoslavensku), romansku i germansku. Desetine evropskih jezika potječu iz ta tri jezika. Budući da je puno jezika povezano, bilo kroz historijski razvoj i geografski položaj ili kroz društvene faktore, postoje jasne jezičke sinergije koje se mogu razviti tako da jezik postane alat za ujedinjenje naroda bez obzira na njihovu kulturu i nacionalnost.

Istraživanje

Možemo istražiti jezičke osobine jezičkih ili govornih zajednica da bismo identificirali sličnosti i razlike između lokalnog govora, registra i dijalekta. Bez obzira na raznolikost i kulturne /društvene i ekonomske razlike između L1 i L2, obrazac jezika i jezičkog ponašanja jezičke zajednice pružit će pokazatelje o jezičkoj budućnosti tih govornika.

Vizija

Jezička i socio-kulturološka raznolikost su izazov za balkansku regiju i ostatak svijeta, a posebno za Bosnu i Hercegovinu koja se suočava sa brojnim izazovima. Vizija ove grupe je da učinkovito održi tu raznolikost, tako da se lingvisti i nastavnici engleskog jezika moraju pozabaviti novitetima koji su postali prioritetna komponenta u današnjem globalizovanom svijetu i koji se više ne mogu zanemariti.

Članovi


Assoc. Prof. Dr. Senad Bećirović
Dekan Fakulteta za edukaciju i humanističke nauke

Assist. Prof. Dr. Amna Brdarević-Čeljo
Šefica Odsjeka za anglistiku

Assist. Prof. Dr. Vildana Dubravac

Assist. Prof. Dr. Murat Oner

Assist. Prof. Dr. Ceylani Akay

Assist. Prof. Dr. Samira Osmanbegović-Bakšić

Teach. Assist. Ana Tankosić, MA