Prečice

Laboratorije

Laboratorije

 

Genetika i bioinžinjering je prvi odsjek pod ovim naslovom u Bosni i Hercegovini. Ističemo širok spektar pristupa na temelju gena na molekularnom nivou. Druga važna namjera izgradnje ovog odsjeka je da se dijagnosticiraju genetski poremećaji i konsultiraju doktori i privatni sektor na univerzitetskom nivou. Mi planiramo pružiti obuku kroz laboratorijske vježbe, istraživanja, održavanje godišnjih nacionalnih i međunarodnih studentskih simpozijuma, interaktivnih kurseva sa laboratorijskim aplikacijama. Najbriljantnija posebnost koju IBU pruža studentima je ta da smo ohrabrili sve učenike u odjelu koji su spremni da se uključe u laboratorijsku praksu da to i urade. Profesori i asistenti uvijek su ruku uz ruku sa svojim studentima na svim nivoima, ali posebno sa onima koji su na dodiplomskom studiju. Diplomantima iz našeg programa osigurane su karijere u mnogim različitim područjima uključujući istraživanje na akademskom nivou ili privatnom sektoru, bolnicama, privatnim kompanijama, kaznenim odjelima, bolesti raka ili bilo koje druge genetske bolesti, na temelju naučnih institucija. Još važnije, danas su sve nauke interdisciplinarne, u tom smislu sljedeći korak, Internacionalnog Burč univerziteta je da potpiše ugovor o partnerstvu sa državnim organizacijama i institucijama da zajedno doprinesu nauci  i BiH.


S tim u skladu, dodijelili smo proračun od 2 miliona € koji se ulaže, korak po korak uz potporu i odobrenje Upravnog odbora Univerziteta. Novac je uložen za istraživanja i laboratorijsku opremu kako bi mogli držati korak s trenutnim napredcima u genetici i bioinžinjeringu. U laboratoriji za genetiku i bioinžinjering na Internacionalnom Burč univerzitetu, imamo svu osnovnu opremu za obavljanje većine eksperimenata u genetici.