Prečice

Misija i vizija

Misija

Misija Internacionalnog Burch univerziteta je pružanje kvalitetnog obrazovanja usklađenog sa najvišim svjetskim standardima, unaprjeđivanje naučno-istraživačkog rada, usavršavanje visokokvalificiranog kadra u potpunosti osposobljenog za vrhunsko djelovanje na akademskom i stručnom polju.

 Razvoj modernih studijskih programa, te stvaranje okruženja za poticaj kreativnog, objektivnog i kritičkog razmišljanja i cjeloživotnog učenje su osnovni modeli koje primjenjujemo u realizaciji naših ciljeva.

Univerzitet zajedničkim projektima i saradnjom sa institucijama iz privatnog i javnog sektora, kao i međunarodnim institucijama,doprinosi unapređenju zajedniceu rješavanju lokalnih i globalnih izazova 21. stoljeća.

Vizija

Stvaranje motivirajućeg akademskog okruženja koje podstiče studente na preuzimanje vodeće uloge u društvu.