Prečice

Misija i vizija

Misija

Misija Internacionalnog Burč univerziteta je da podrži obrazovanje, naučno istraživanje i osposobljavanje visokokvalificiranog osoblja za rad u akademskim i stručnim oblastima kroz razvoj modernih nastavnih planova i programa i stvaranje okruženja koje će potaknuti kreativno, objektivno i kritičko mišljenje i kontinuirano učenje. Svojim javnim aktivnostima, zajedničkim projektima i saradnjom s institucijama iz privatnog i javnog sektora, kao I s međunarodnim institucijama, Univerzitet nastoji unaprijediti zajednicu i doprinijeti rješavanju lokalnih i globalnih izazova. Važan aspekt svih aktivnosti je prijateljsko akademsko okruženje koje potiče svakog učenika da preuzme vodeću ulogu u postizanju njihovog ličnog i intelektualnog potencijala.


Vizija

Postizanje izvrsnosti u obrazovanju, naučno-istraživačkom radu, te inovacijama i poduzetništvu kroz kontinuirano mentorstvo I akademsko i životno usmjeravanje.