Prečice

NAJBOLJI PRIVATNI UNIVERZITET U BIH

Internacionalni Burč univerzitet (IBU) osnovan je 2008. godine u Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine, s ciljem predstavljanja jedinstvene prilike da preispitamo samu ideju modernog univerziteta i preciziramo nove planove za budućnost. Nakon odluke Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, nastavni proces je započet po bolonjskom sistemu obrazovanja (3 + 2 + 3) na tri fakulteta, a nastava se izvodila na engleskom jeziku.

 

Burč univerzitet je započeo svoje djelovanje s utvrđenom misijom "Unaprijediti učenje i mijenjati živote". Usmjerenjem na kvalitetne i inovativne metode podučavanja i istraživanja, te kroz širok spektar naučnih, akademskih i istraživačkih tema, Univerzitet je prepoznat kao jedan od vodećih univerziteta u regionu. Univerzitet teži da se uspješno prilagodi potrebama učenika kroz ulaganje u opremu najviših standarda za modernu nastavu, učenje, istraživanje i rekreaciju.

 

Burč je član porodice privatnih Stirling Education obrazovnih institucija, dobro poznat na prostoru Bosne i Hercegovine po uspjehu svojih studenta koji učestvuju u različitim edukativnim takmičenjima na federalnom, državnom i međunarodnom nivou. Stirling Education obrazovne institucije nude obrazovanje u sedam škola (od osnovne škole, kroz koledž do univerziteta) u gradovima u Tuzli, Bihaću, Zenici i Sarajevu.

 

Burch Alumni
Our Alumni student career

Virtualtour
Burch Campus virtual tour

People who visited Burch

Više