Prečice

Partnerstva

Saradnja Internacionalnog Burch univerziteta sa drugim univerzitetima, istraživačkim institucijama, međunarodnim agencijama i udruženjima smatra se ključnom komponentom za daljnji razvoj naše ustanove. Saradnja u polju obrazovanja i istraživanja je jedan od primarnih ciljeva.

U cilju stjecanja najviših obrazovnih standarda i pružanja najboljih usluga našim studentima  i akademskom osoblju, međunarodna suradnja je neophodan alat u postizanju tih normi i standarda.

Ured za međunarodnu saradnju je odgovoran za različite aktivnosti, uključujući i međuuniverzitetske saradnje i sporazume, podršku i provedbu studentskih programa razmjene kao i razvoj i upravljanje međunarodnim odnosima. Glavni cilj je olakšati saradnju sa međunarodnim insitucijama, te formirati nove modele međunarodne saradnje.

 

Za više informacija posjetite web stranicu Ureda za međunarodnu saradnju