Prečice

Senat

dr. Damir Marjanović Rektor rector@ibu.edu.ba
dr. Sanela Klarić Prorektor za međunarodnu saradnju i naučnoistraživački rad sanela.klaric@ibu.edu.ba
dr. Mirsada Hukić Dekan Fakulteta za inžinjering i informacijske tehnologije mirsada.hukic@ibu.edu.ba
dr. Ešref Kenan Rašidagić V.d. dekana na Fakultetu za ekonomiju i društvene nauke kenan.rasidagic@ibu.edu.ba
dr. Senad Bećirović V.d. dekana na Edukacijskom fakultetu senad.becirovic@ibu.edu.ba
dr. Ibrahim Murat Oner Edukacijski fakultet, docent murat.oner@ibu.edu.ba
dr. Jasna Hivziefendić Fakultet za inžinjering i informacijske tehnologije, docent jasna.hivziefendic@ibu.edu.ba
dr. Zafer Konakli Fakultet za ekonomiju i društvene nauke, docent zafer.konakli@ibu.edu.ba
Lola Turker, MA Edukacijski fakultet, predstavnik asistenata lola.turker@ibu.edu.ba
Adnan Novalić, MA Fakultet za inžinjering i informacijske tehnologije, predstavnik asistenata adnan.novalic@ibu.edu.ba
Elvisa Buljubašić, MA Fakultet za ekonomiju i društvene nauke, predstavnik asistenata elvisa.buljubasic@ibu.edu.ba
Zerina Novalić, MA Predstavnik studenata III ciklusa studija zerina.novalic@ibu.edu.ba
Lejla Bandić Predstavnik studenata II ciklusa studija lejla.bandic@ibu.edu.ba
Faruk Ćidić Predstavnik studenata I ciklusa studija faruk.cidic@stu.ibu.edu.ba