Prečice

Senat

Prof. dr. Mersid Poturak Rektor [email protected]
Prof. dr. Jasna Hivziefendić Prorektor za nastavu i studentska pitanja [email protected]
Prof. dr. Nedim Čelebić Prorektor za naučnoistraživački rad i međuuniverzitetsku saradnju [email protected]
Doc. dr. Dino Kečo Prorektor za planiranje i razvoj [email protected]
Prof. dr. Senad Bećirović Dekan Fakulteta za edukaciju i humanističke nauke [email protected]
Prof.dr. Jasmin Kevrić V.d. dekana Fakulteta za inžinjering i prirodne nauke [email protected]
Doc. dr. Nataša Tandir Dekan Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke [email protected]
Doc. dr. Nereida Hadžiahmetović Predstavnik profesora Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke [email protected]
Doc. dr. Ibrahim Murat Oner Predstavnik profesora Fakulteta za edukaciju i humanističke nauke [email protected]
Doc. dr. Ahmed El Sayed Predstavnik profesora Fakulteta za inžinjering i prirodne nauke [email protected]
Emina Mekić, MA Predstavnik asistenata i viših asistenata Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke [email protected]
Emina Rizvić Predstavnik asistenata i viših asistenata Fakulteta za edukaciju i humanističke nauke [email protected]
M. sc. Mehrija Hasičić Predstavnik asistenata i viših asistenata Fakulteta za inžinjering i prirodne nauke [email protected]
M. sc. Lejla Bandić Predstavnik studenata III ciklusa studija [email protected]
Ina Salihović, B. Sc. Predstavnik studenata II ciklusa studija [email protected]
Una Sedić Predstavnik studenata I ciklusa studija [email protected]