Prečice

Senat

Prof. dr. Damir Marjanović Rektor [email protected]
Doc. dr. Sanela Klarić Prorektor za naučnoistraživački rad i međuuniverzitetsku saradnju (bez prava glasa) [email protected]
Prof. dr. Adisa Omerbegović Arapović Prorektor za nastavu i studentska pitanja (bez prava glasa) [email protected]
Doc. dr. Nedim Čelebić Prorektor za planiranje i razvoj (bez prava glasa) [email protected]
Prof. dr. Muhammet Sait Dinc Dekan Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke [email protected]
Prof. dr. Senad Bećirović Dekan Fakulteta za edukaciju i humanističke nauke [email protected]
Doc. dr. Jasna Hivziefendić Dekan Fakulteta za inžinjering i prirodne nauke [email protected]
Doc. dr. Zafer Konakli Predstavnik profesora Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke [email protected]
Doc. dr. Ahmed El Sayed Predstavnik profesora Fakulteta za inžinjering i prirodne nauke [email protected]
Doc. dr. Ibrahim Murat Oner Predstavnik profesora Fakulteta za edukaciju i humanističke nauke [email protected]
M. sc. Mehrija Hasičić Predstavnik asistenata i viših asistenata Fakulteta za inžinjering i prirodne nauke [email protected]
Elvisa Buljubašić, MA Predstavnik asistenata i viših asistenata Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke [email protected]
Ana Tankosić, MA Predstavnik asistenata i viših asistenata Fakulteta za edukaciju i humanističke nauke [email protected]
M. sc. Lejla Bandić Predstavnik studenata III ciklusa studija [email protected]
Ina Salihović, B. Sc. Predstavnik studenata II ciklusa studija [email protected]
Amer Kurtović Predstavnik studenata I ciklusa studija [email protected]