Prečice

Senat

dr. Damir Marjanović Rektor [email protected]
dr. Sanela Klarić Prorektor za međunarodnu saradnju i naučnoistraživački rad [email protected]
dr. Jasna Hivziefendić Dekan Fakulteta za inžinjering i prirodne nauke [email protected]
dr. Muhammed Said DİNÇ Dekan Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke [email protected]
dr. Senad Bećirović V.d. dekana na Edukacijskom fakultetu [email protected]
dr. Ibrahim Murat Oner Edukacijski fakultet, docent [email protected]
dr. Jasna Hivziefendić Fakultet za inžinjering i informacijske tehnologije, docent [email protected]
dr. Zafer Konakli Fakultet za ekonomiju i društvene nauke, docent [email protected]
Lola Turker, MA Edukacijski fakultet, predstavnik asistenata [email protected]
Adnan Novalić, MA Fakultet za inžinjering i informacijske tehnologije, predstavnik asistenata [email protected]
Elvisa Buljubašić, MA Fakultet za ekonomiju i društvene nauke, predstavnik asistenata [email protected]
Zerina Novalić, MA Predstavnik studenata III ciklusa studija [email protected]
Lejla Bandić Predstavnik studenata II ciklusa studija [email protected]
Faruk Ćidić Predstavnik studenata I ciklusa studija [email protected]