Prečice

Upis

Upis za dodiplomce

Prijave na Univerzitetu su otvorene dok se ne ispuni kvota.


Potrebna dokumentacija

Ako ste završili srednju školu i nalazite se na raskršću, i još uvijek niste odlučili što učiniti sa svojim životom ili koji program upisati, možete odabrati jedan od 5 visoko kvalitetnih dodiplomskih programa na Internacionalnom Burč Univerzitetu. Nakon donošenja odluke o studiju na našem Univerzitetu potrebna vam je slijedeća dokumentacija :

Bosanski Studenti

* Obrazac za prijavu (dostupan online na web stranici Univerziteta ili na studentskoj službi )
* Orginal diplome iz Srednje škole
* Orginalna svjedočanstva iz srednje škole
* Rodni list (ne stariji od 6 mjeseci )
* Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
* Ljekarsko uvjerenje
* 5 Fotografija ( veličine kao za pasoš)

Međunarodni Studenti

* Obrazac za prijavu (dostupan online na web stranici Univerziteta ili na studentskoj službi)
* Original diplome iz Srednje škole
* Orginalna svjedočanstva iz srednje škole*
* Rodni list (ne stariji od 6 mjeseci )
* Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci )
* Ljekarsko uvjerenje
* Potvrda o nekažnjavanju
* Pasoš koji vrijedi još najmanje 15 mjeseci
* 5X Fotografije ( veličine kao za pasoš)
* OSYM potvrda (za građane Republike Turske)

* Navedeni dokumenti moraju imati Apostilni pečat

 

Vodič za transfer studenata

Od samog početka Internacionalni Burč Univerzitet je vršio obrazovanje u skladu s europskim standardima visokog obrazovanja, i bolonjskim kriterijima. U skladu s tim transfer studenata je vrlo moguć. Procedura prijenosa je jednostavna i može biti podijeljena u dva dijela:

  • Interni transfer – transfer unutar Univerziteta
  • Vanjski transfer - transfer sa nekih drugih Univerziteta

 

Interni transfer

Prema bolonjskom procesu studenti na našem Univerzitetu slijedeći službene procedure imaju priliku promijeniti program studija. Nakon što donese odluku, student treba da dostavi slijedeće dokumente na studentsku službu :

  • Zahtjev za promjenu studijskog programa
  • Prijepis


Vanjski transfer

Za studente koji nisu zadovoljni kvalitetom obrazovanja na svom sadašnjem Univerzitetu mi nudimo priliku da postignu kvalitet i mnogo više na našem Univerzitetu. Dokumenti potrebni za transfer studenta, sa Univerziteta u Bosni i Hercegovini ili međunarodni transfer su:

  • Zahtjev za studentski transfer
  • Lista o položenim ispitima i nastavni program ( sa pečatom fakulteta )
  • Prijepis
  • Ispisnica sa trenutnog univerziteta
  • Originalni dokumenti podnositelja sa prethodnog univerziteta
  • Indeks