Prečice

Školarina i naknade

EDUKACIJSKI FAKULTET

(Sistem studiranja: 4+1+3)

Školarina za Bachelor dodiplomski studij:

 • Domaći studenti - 6,000.00 KM
 • Strani studenti - 10.000.00 KM

Školarina za master studij:

 • Domaći studenti - 6,000.00 KM (1 godina)
 • Strani studenti - 10,000.00 KM (1 godina)

Učenje na daljinu (DL) Školarina za master studij:

 • Domaći studenti - 6,000.00 KM (1 godina)
 • Strani studenti - 6,000.00 KM (1 godina)

Školarina za PhD studij:

 • Domaći studenti - 18,000.00 KM (3 godine)
 • Strani studenti - 22,000.00 KM (3 godine)

Učenje na daljinu (DL) Školarina za PhD studij:

 • Domaći studenti - 18,000.00 KM (3 godine)
 • Strani studenti - 18,000.00 KM (3 godine)

 


EKONOMSKI FAKULTET

(Sistem studiranja: 3+2+3)

Školarina za Bachelor dodiplomski studij:

 • Domaći studenti - 7,000.00 KM
 • Strani studenti - 10.000.00 KM

Školarina za master studij:

 • Domaći studenti - 6,000.00 KM (1 godina); 12,000.00 KM (2 godine)
 • Strani studenti - 10,000.00 KM (1 godina), 15,000.00 KM (2 godine)

Učenje na daljinu (DL) Školarina za master studij:

 • Domaći studenti - 6,000.00 KM (1 godina); 12,000.00 KM (2 godine)
 • Strani studenti - 6,000.00 KM (1 godina), 12,000.00 KM (2 godine)

Školarina za PhD studij:

 • Domaći studenti - 18,000.00 KM (3 godine)
 • Strani studenti - 22,000.00 KM (3 godine)

Učenje na daljinu (DL) Školarina za PhD studij:

 • Domaći studenti - 18,000.00 KM (3 godine)
 • Strani studenti - 18,000.00 KM (3 godine)

 

FAKULTET ZA INŽINJERING I INFORMACIJSKE STUDIJE

(Sistem studiranja: 3+2+3)

Školarina za Bachelor dodiplomski studij:

 • Domaći studenti - 7,000.00 KM
 • Strani studenti - 10.000.00 KM

Školarina za master studij:

 • Domaći studenti - 6,000.00 KM (1 godina); 12,000.00 KM (2 godine)
 • Strani studenti - 10,000.00 KM (1 godina), 15,000.00 KM (2 godine)

Učenje na daljinu (DL) Školarina za master studij:

 • Domaći studenti - 6,000.00 KM (1 godina); 12,000.00 KM (2 godine)
 • Strani studenti - 6,000.00 KM (1 godina), 12,000.00 KM (2 godine)

Školarina za PhD studij:

 • Domaći studenti - 18,000.00 KM (3 godine);
 • Strani studenti - 22,000.00 KM (3 godine);

Učenje na daljinu (DL) Školarina za PhD studij:

 • Domaći studenti - 18,000.00 KM (3 godine);
 • Strani studenti - 18,000.00 KM (3 godine);

 

 

PRIPREMNA ŠKOLA ENGLESKOG JEZIKA

 • Domaći student - 6,250.00 KM
 • Strani studenti - 8.000.00 KM