BURCH nastavlja saradnju sa CPI fondacijom - International Burch University

BURCH nastavlja saradnju sa CPI fondacijom

Glavna tema prezentacije bila je razmatranje mogućnosti za dalju saradnju korištenjem baze podataka CPI i na taj način pružiti preporuke u vezi sa poboljšanjem javne potrošnje na različitim državnim nivoima.

Nastavak strateške saradnje između CPI Fondacije i BURCH univerziteta, saglasno sa prof. dr Adisom Omerbegović-Arapović, predviđa razvoj istraživačkih projekata iz oblasti javnih finansija, koristeći detaljnu i sveobuhvatnu bazu podataka CPI. Istraživački projekti trebalo bi da budu završeni do 1. februara 2018. godine, nakon čega će dva najbolja projekta biti novčano nagrađena.

Takođe, zainteresovani studenti su pozvani da obave svoju obaveznu praksu u CPI Fondaciji.