BURCH posjetili profesori sa Brno Technical University - International Burch University

BURCH posjetili profesori sa Brno Technical University

Sa profesorima sa Brno Technical University koji su posjetili Internacionalni BURCH univerzitet u sklopu projekta namijenjenog razmjeni znanja i podržanog od strane Češke ambasade, studenti i profesori sa Odsjeka za arhitekturu i studijskog programa Građevinarstvo, imali su priliku da slušaju predavanja i razvijaju konstruktivne diskusije kroz ovakve posjete. Razgovori sa studentima bili su proaktivni,  prilagođeni njihovom znanju i vještinama, popraćeni praktičnim primjerima, a korišteni su i rekviziti za praktično demonstriranje onoga o čemu se govorilo.

Pored pomenutog aspekta praktičnog rada, studenti BURCH univerziteta su zajedno sa profesorima iz Brna i profesorima sa BURCH-a imali priliku da ponovo rade na Studentskom paviljonu, koji je napravljen kao eksperimentalni studentski projekat.

Razvijena diskusija se također koristila kao platforma za nove ideje i za produženje ove plodonosne saradnje. Posjeta je donijela ideje za nove projekte. Planirano je i dalje razvijanje Studentskog paviljona kao jedinstvenog projekta koji studentima pruža šansu za praktičan naučni rad, rad na samom paviljonu kao i njegovo korištenje nakon izgradnje.