Burch postao član United Nations Academic Impact-a - International Burch University

Burch postao član United Nations Academic Impact-a

19041

19041

United Nations Academic Impact (UNAI) je inicijativa koja povezuje institucije visokog obrazovanja sa Ujedinjenim nacijama u pružanju podrške i doprinosa ostvarenju ciljeva i mandata Ujedinjenih nacija, uključujući promovisanje i zaštitu ljudskih prava, pristup obrazovanju, održivosti i rješavanje sukoba.

Pored Univerziteta u Sarajevu, IBU je kao prvi privatni univerzitet iz BiH stekao članstvo u ovoj organizaciji.  IBU je  također jedan od 16 univerziteta iz balkanskog regiona koji su članovi istog.

 

Rad ovih institucija je od vitalnog značaja za postizanje ciljeva održivog razvoja na globalnom nivou i podržava i unapređuje deset osnovnih principa uključujući ljudska prava, naglašavajući siromaštvo, mir i rješavanje sukoba, izgradnju kapaciteta, obrazovanje za sve, pristup visokom obrazovanju, globalno državljanstvo, interkulturni dijalog, održivost i Povelju Ujedinjenih nacija.

Za više informacija posjetite link.