BURCH professor kao gostujući professor u Šangaju - International Burch University

BURCH professor kao gostujući professor u Šangaju

Fudan univerzitet je jedan od tri vodeća univerziteta u Kini sa 69 odsjeka, 73 programa za bečelor, 22 discipline i 134 poddiscipline ovlaštene za dodjelu doktorskih studija, 201 master program, te šest stručnih programa.