Burch univerzitet najavljuje uspješan završetak projekta BOOST Erasmus+ u Chathamu, UK - International Burch University

Burch univerzitet najavljuje uspješan završetak projekta BOOST Erasmus+ u Chathamu, UK

Doc. dr. Lejla Odobašić Novo je predstavila Međunarodi Burč Univerzitet na događanju Akcije 1 koja se održala od 23eg do 27og aprila 2018 godine u Cathamu, Veikoj Britaniji.

Organizator Akcija 1 je bila  britanska institucija Medway Youth Trust u Chatham-u, koja je organizovala posjete, radne seminare i gostujuća predavanja za učesnike.  Predavači su uključivali akademike sa raznih univerziteta, stručnjake iz prakse, omladinske radnike iz različitih oblasti i veliki broj mladih iz Velike Britanije.  

Akcija 2 je planirana u BiH u julu ove godine sa istim partner institucijama, a Akcija 3 će se održati u Makedoniji u septembru ove godine. Internacionalni Burč univerzitet će biti prisutan na oba planirana događaja u sklopu projekta BOOST.

Radujemo se nastavku korporacije sa ovom širokom mrežom stručnjaka.