BURCH Univerzitet organizovao IEEE radionicu - International Burch University

BURCH Univerzitet organizovao IEEE radionicu

Dvadeset mladih inžinjera i studenata iz cijele BiH imali su priliku upoznati se sa svim fazama jednog projekta te praktično izraditi projekat elektroinstalacija stambenog objekta. Ovo je druga u nizu radionica koje je organizovana u sklopu ovog programa od strane IEEE BiH YP AG.

O izuzetnom značaju cijelog programa najbolje govori i članak koji je objavljen u IEEE Region 8 News novinama koji možete pogledati na zvaničnoj stranici:

https://ieeer8.org/wp-content/uploads/2012/04/r8news_2018_09.pdf  str. 16.