BURCH univerzitet partner INFIMA kampa mladih i nadarenih učenika iz cijele BiH - International Burch University

BURCH univerzitet partner INFIMA kampa mladih i nadarenih učenika iz cijele BiH

Odaziv je opet bio veliki, i INFIMA je ove godine okupila 150 učenika iz 25 osnovnih i srednjih škola sa područja cijele BiH. Za naše vrijedne i nadarene mališane su organizovana predavanja iz oblasti matematike i fizike, a svi učesnici su podjeljeni po grupama obzirom na nivo postojećeg znanja. 

INFIMA se održava svake godine, i to tri puta za sve zainteresovane učenike, i još jednom za učenike koji se plasiraju na međunarodna takmičenja.

Predavači su bivši učesnici olimpijada znanja, uspješni studenti na našim i svjetski poznatim univerzitetima: Admir Beširević, Harun Hindija, Sead Delalić, Zlatko Salko Lagumdžija, Adisa Bolić, Bahrudin Trbalić, Arman Korajac, Nudžeim Selimović, Emir Baručija, Senad Isaković, Abdulah Jašarević, Mirsad Tunja i Haris Popovac.

Svi mladi učesnici su redoviti na predavanjima i aktivno sudjeluju u utvrđivanju gradiva, a i u usvajanju novih znanja.

Susreti će trajati do 24. Januara 2017. godine, za kad je planirana podjela diploma i nagrada za najbolje.