Burch univerzitet uspostavio saradnju sa Bit Alijansom u Sarajevu - International Burch University

Burch univerzitet uspostavio saradnju sa Bit Alijansom u Sarajevu

Bit Alijans, najveća krovna organizacija bh. softverske industrije, broji 13 najvećih softverskih kompanija sa više od 1300 uposlenih. Ova institucija kontinuirano radi na rješavanju dva najveća problema s kojim se softverska industrija svakodnevno susreće – nedostatak kvalifikovanog kadra i slabo razvijene infrastrukture u softverskoj industriji, popraćene nedostatkom razvojnog podsticaja. S druge strane, ova institucija je jedan od najvećih poslodavaca za mlade IT stručnjake u BiH i regionu.

Armin Talić, ispred Bit Alijansa, Sarajevo, sastao se sa rektorom, prof. dr. Damirom Marjanovićem, na Internacionalnom Burch univerzitetu. Ova ljubazna posjeta je bila prilika da se razgovara o cilju razvijanja pozitivno poslovnog okruženje za mlade buduće naraštaje te o uspostavi saradnje kako bi se novi naraštaj obrazovao i usvajao vještine shodne trenutnim potrebama tržišta rada.

Shodno tome ove dvije institucije su potpisale memorandum o razumijevanju i na taj način ozvaničile dosadašnju saradnju kako u oblasti obrazovanja, tako i u oblasti zapošljavanja.

http://bit-alliance.ba/bs/