Prečice

Završena konferencija "Uspostavljanje, razvoj i funkcionisanje BiH diplomatije u toku rata i uloga ministra dr. Irfana Ljubijankića"
Jan 23, 2014

Završena konferencija "Uspostavljanje, razvoj i funkcionisanje BiH diplomatije u toku rata i uloga ministra dr. Irfana Ljubijankića"

Konferencija "Uspostavljanje, razvoj i funkcionisanje BiH diplomatije u toku rata i uloga ministra dr. Irfana Ljubijankića" koju je organizovao Centar za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta u saradnji sa Pravnim fakultetom u Bihaću, Pravnim fakultetom u Tuzli, Pravnim fakultetom "Džemal Bijedić" u Mostaru i Pravnim fakultetom u Zenici održan je 23. januara u kampusu Univerziteta na Ilidži.

Cilj organizacije konferencije bio je diskusija o uspješnom uspostavljanju BiH diplomatije u najtežim ratnim uslovima, što je fenomen ali i do sada nedovoljno istraženo područje. S tim u vezi osvijetljena je ličnosti i rad dr. Irfana Ljubijankića, kao jednog od glavnih protagonista u procesu stvaranja i uspjeha diplomatije.

U okviru dva panela razmotrena su pitanja relacije diplomatije i rata, šta se dešava sa diplomatijom u ratnim uslovima, gdje je linija između diplomatije i ratne propagande, međunarodne aktivnosti i uloga stranih diplomata i medijatora u BiH, uspostavljanje i vođenje u vanjske politike države u ratnim uslovima, kao i druga važna pitanja.

Na prvom panelu, koji je moderirao dr. Selmo Cikotić, o najvažnijim pitanjima diskutovano je sa akademske i naučne tačke gledišta, dok je na drugom panelu dat pregled diplomatskih iskustav uz učešće nekih od najvažnijih diplomata kao što su Osman Topčagić, Hajrudin Somun, Sabit Subašić, Nusretz Čančar i Fuad Džidić.

Zaključak je da historija bosanske diplomatije u svojoj najranijoj fazi još uvijek nije adekvatno istražena i predstavljena, tako da postoji niz pitanja koja čekaju da budu proučena. Iz tog razloga, organizatori konferencije su naglasili da će biti zadovoljni ukoliko ona posluži kao podsticaj za daljnja istraživanja.

Supruga preminulog diplomate, gđa. Minka Ljubijankić je također učestvovala u konferenciji, a prikazan je i kratki film o dr. Irfanu LJubijankiću, te izložba fotografija sa sastanaka sa najvišim zvaničnicima iz čitavog svijeta. Učesnici i posjetioci su također imali priliku vidjeti stihove poezije koju je pisao, ali i nekoliko muzičkih skladbi koje su ostale vezane iz lik I djelo dr. Ljubijankića.

Panel i diskusija 1

Moderator: Dr. Selmo Cikotić

- Prof. dr. Nevad Kahteran, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
- Dr. Selmo Cikotić, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
- Doc. dr. Ešref Kenan Rašidagić, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
- Mr. sci. Hamza Karčić, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
- Doc. dr. Sabit Subašić, Ministarstvo vanjskih poslova BiH

Panel i diskusija 2

Moderator: Osman Topčagić

Predstavnici diplomatskog kora BiH

- Osman Topčagić, ambasador
- Nusret Čančar, ambasador
- Hajrudin Somun, ambasador
- Fuad Džidić, ambasador