IRES News Archives - Page 2 of 3 - International Burch University
June 24, 2020

The U.S. Ambassador to Bosnia and Herzegovina Eric Nelson Held Online Discussion with International Burch University Students

The Department of International Relations and European Studies at International Burch University organized an online lecture and discussion with the U.S. Ambassador to Bosnia and Herzegovina […]
June 17, 2020
International Burch University

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU TPO FONDACIJE I INTERNACIONALNOG BURCH UNIVERZITETA

Program direktorica Transkulturne, psihosocijalne i obrazovne fondacije (TPO) iz Sarajeva prof. dr. Zilka Spahić – Šiljak (Stanford unversity, Harvard university) i rektor Internacionalnog Burch univerziteta prof. […]
May 27, 2020
Burch guest lecturer dr. Zilka Spahić Šiljak, a Hardvard professor and program director of TPO foundation

“Nation-state Building and Islamic Feminism in the 20th Century”, by Dr. Zilka Spahić Šiljak, a Harvard professor and program director of the TPO Foundation

On Thursday, May 21, Department of International Relations and European Studies organized an online guest lecture by Dr. Zilka Spahić Šiljak, a Harvard professor and program […]
May 26, 2020

COVID-19 I GLOBALIZACIJA NA RASKRIŽJU! KOJIM PUTEM DALJE?

Assist. prof. dr. Selma Delalić, Osjek za međunarodne odnose i evropske studije Tehnološka i komunikacijska revolucija, brojni savremeni izumi, internet i sateliti omogućili su kretanje ljudi, […]