News Archives - Page 4 of 106 - International Burch University
September 22, 2020

U Historijskom muzeju prezentiran projekat studenata sa Odsjeka za arhitekturu, Internacionalnog Burch Univerziteta

U Historijskom muzeju u okviru projekta “Ljeto u muzeju” prezentiran rad studenata sa Odsjeka za arhitekturu, Internacionalnog Burch Univerziteta Grupa studenata je na ovaj način ukazala […]
September 16, 2020
International Burch University

KONKURS za upis studenata u prvu godinu III ciklusa studija na Fakultetu za edukaciju i humanističke nauke

Konkurs se raspisuje za upis u prvu godinu III ciklusa studija koji se organizuje na Fakultetu za edukaciju i humanističke nauke visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet […]
September 8, 2020
Centar za poduzetništvo

Otvoren Centar za poduzetništvo u partnerstvu sa Internacionalnim Burch univerzitetom

Lokalno partnerstvo Centar Sarajevo, koje je i osnivač Centra, jedno je od pet lokalnih partnerstva uspostavljenih kroz EU4Business projekat koji će zajednički koordinirati aktivnosti na podržavanju […]
September 4, 2020

Serdar Dayan Ph.D Disertation Defense

In fulfillment of the requirements for the Ph.D. degree of Turkish Language and Literature,candidate Serdar Dayan will defend his Ph.D. dissertation titled:„Müstakimzāde Süleyman Saadeddin Efendi’nin Şerh-i […]