News Archives - Page 7 of 109 - International Burch University
September 24, 2020

IBU professors as guest lecturers at the 54th Annual Conference of the German Society for Biomedical Engineering (VDE|DGBMT)

The conference is organized by the German Society for Biomedical Engineering(DGBMT) within VDE and the Innovation Center Computer Assisted Surgery of theLeipzig University’s Faculty of Medicine. […]
September 22, 2020

U Historijskom muzeju prezentiran projekat studenata sa Odsjeka za arhitekturu, Internacionalnog Burch Univerziteta

U Historijskom muzeju u okviru projekta “Ljeto u muzeju” prezentiran rad studenata sa Odsjeka za arhitekturu, Internacionalnog Burch Univerziteta Grupa studenata je na ovaj način ukazala […]
September 16, 2020
International Burch University

KONKURS za upis studenata u prvu godinu III ciklusa studija na Fakultetu za edukaciju i humanističke nauke

Konkurs se raspisuje za upis u prvu godinu III ciklusa studija koji se organizuje na Fakultetu za edukaciju i humanističke nauke visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet […]
September 8, 2020
Centar za poduzetništvo

Otvoren Centar za poduzetništvo u partnerstvu sa Internacionalnim Burch univerzitetom

Lokalno partnerstvo Centar Sarajevo, koje je i osnivač Centra, jedno je od pet lokalnih partnerstva uspostavljenih kroz EU4Business projekat koji će zajednički koordinirati aktivnosti na podržavanju […]