CoderDojo besplatna škola programiranja na BURCH univerzitetu - International Burch University

CoderDojo besplatna škola programiranja na BURCH univerzitetu

Besplatna škola programiranja uključuje 24 školska časa nastave tokom kojih će 89 polaznika učiti osnove progamiranja u programskom jeziku Python. Mentori polaznika su studenti Internacionalnog Burch univerziteta, a za pohađanje škole nije potrebno predznanje.

CoderDojo je svjetski pokret osnovan u Irskoj, s ciljem pružanja mogućnosti učenja programskih jezika već od ranog djetinjstva. Tokom 2016. godine više od 48.000 djece je pohađalo CoderDojo škole programiranja u 65 zemalja svijeta.

“IT je jako dinamična disciplina i koncentrisana je na upotrebu i primjenu tehnologija u edukaciji, biznisu, saobraćaju, medicine kao i mnogim drugim oblastima. Kao takva, nudi različite mogućnosti zaposlenja, kako u svijetu tako i u Bosni i Hercegovini. Na tržištu rada je velika potražnja za programerima, posebno za onima koji izuzev tehničkih imaju i dobre komunikacijske vještine. Važno je napomenuti i da nam programiranje pomaže da logički razmišljamo i pristupamo rješavanju nekog problema na najefikasniji način, razlažući ga na dijelove, te rješavajući dio po dio”, rekla je profesorica na Burch univerzitetu, doc. Dr. Zerina Mašetić.