Još 14 mjesta

Prijavom ostvarujete popust od 65%. Umjesto 7.000KM lansirajte vašu karijeru u građevinarstvu za 2.500KM!

Međunarodni pristup u rješavanju lokalnih građevinskih problema

Ovdje smo da vas naučimo kako da proširiti svoje perspektive, tako da možete prepoznati postojeće i potencijalne probleme u građevinarstvu i razviti inženjerska rješenja.
Saznaj više

Program adaptiran tržištu

Nastavni plan i program je razvijen prema preporukama vodeće firme u građevinskoj industriji i njihovim svakodnevnim potrebama.

Stručnjaci iz prakse kao tutori i predavači

Tim koji obučava studente je kombinovan od međunarodnih stručnih predavača i stručnjaka iz prakse.

Individualni pristup mentorstva

Akademski tim radi individualno sa svakim studentom tokom cjelokupnog studija, tako da svaki student prati jednog mentora do diplomiranja.

Profesionalne i stručne prakse u biroima i na terenu

Stručna praksa na gradilištima i u projektantskim biroima je predviđena tako da se ostvari veza između studenata i privrede, i da se studenti pripremaju za praktične izazove.
Održiva rješenja za bolje sutra

Kako to izgleda kod nas

01

Rješavamo praktične probleme iz građevinske prakse

Umjesto teoretskih pitanja, baziramo naš rad na analizi i rješavanju problema koji su dio građevinske prakse, a koje dobijamo od privrednih lica sa kojima surađujemo. Takav pristup priprema studente da nauče kako pristupiti problemu projektovanja i izvođenja, te da bolje pronađu vezu između teoretskog i praktičnog dijela nastave.
02

Koristimo savremene softvere

Informacione tehnologije su u kontinuiranom napretku. Zbog toga nudimo najsavremenije softvere za projektovanje i praćenje realizacije projekata. Na taj način naši studenti postaju IT pismeni i spremni uklopiti se u firmama u BiH i inostranstvu.

03

Diplomski radovi su zapravo realni glavni projekti

Da bi student diplomirao, potrebno je izraditi glavni projekat (u zavisnosti od profesionalnog usmjerenja) sa svim potrebnim detaljima. Sa stručnjacima iz prakse organizujemo rad za neše studente i na taj način ih osposobimo za rad poslje diplomiranja.

Akreditacije

Kako to izgleda

Mjerenje geodetskih tačaka
Snimanje terena
Fizičke osobine materijala
Termalna izolacija
Građevinski materijali i njihove osobine
Analiza projektne dokumentacije
Pregled konstruktivnih sistema
Čelični profili i veze
Veze i nastavke
Proračun napona u štapovima
Otpornost materijala
Šta stududenti kažu

Testimonijali

Izgradimo zajedno novi svijet: brinimo se o okolišu i razvijajmo nova održiva rješenja.
Amir Ademović
Student 2. godine
„Studijski program građevinarstva je veoma dobar. Student sam koji se prebacio sa drugog Univerziteta. Mnogo mi znači što imam direktnu i kvalitetnu interakciju sa profesorima i asistentima. Učimo o rješenjima i stvarnim problemima koji nas mogu zadesiti u budućnosti. Preporučio bih i drugim studentima da upišu ovaj program.”
Ocjena zadovoljstva:
Admir Sudžuka
Studentica 2. godine
„Zadovoljan sam Burch univerzitetom i svojim programom. Profesori i asistenti su profesionalni i uvijek dostupni za pitanja. Fakultet zahtijeva mnogo rada i učenja, ali sa ovim profesorima je sve moguće.”
Ocjena zadovoljstva:
Irfan Bidžević
Student 2. godine
„Direktan i konkretan rad je ono što program čini posebnim. Profesori, asistenti i ostalo osoblje su uvijek dostupni studentima i spremni izaći u susret. Nastava je poprilično interaktivna. Kurikulumi i silabusi se sastoje od konkretne problematike."
Ocjena zadovoljstva:
Dženana Zukić
Student 2. godine
„Burch je jedan od rijetkih univerziteta koji nude direktnu komunikaciju sa profesorima van predavanja i vježbi. Ovaj program mi se sviđa jer se sve radi uz savremeni način korištenje programa, što nažalost nije praksa kod državnih fakulteta i srednjih tehničkih škola.“
Ocjena zadovoljstva: