„Da li kazna odgovara zločinu“ diskurs na temu presude MKSJ-a Radovanu Karadžiću - International Burch University

„Da li kazna odgovara zločinu“ diskurs na temu presude MKSJ-a Radovanu Karadžiću

Tema o kojoj se govorilo bila je „Da li kazna odgovara zločinu; Otvoreni diskurs o MKSJ-ovoj presudi Radovanu Karadžiću“,  a govornici su bili: Prof. Dr. Ešref Kenan Rašidagić, Prof. Dr. Dževada Šuško i Prof. Haris Hasić.

Ovom prilikom govornici  su istakli bitnost prvostepene presude od 40 godina,  izrečene Radovanu Karadžiću u sudu pravde u Den Haag-u.

Profesorica Šuško osvrnula se na sam historijat o Radovanu dok su se Prof. Hasić i Prof. Rašidagić više fokusirali na pravni pogled ka presudi ali i utjecaju iste na Bosnu i Hercegovinu kao državnu tvorevinu  i na građanina kao pojedinca.

Mnogobrojni učesnici su postavljali pitanja,  iznosili  vlastite reakcije i stavove te se aktivno uključili u otvoreni diskurs.