Dekan Vytautas Magnus univerziteta iz Litvanije posjetio Burch univerzitet - International Burch University

Dekan Vytautas Magnus univerziteta iz Litvanije posjetio Burch univerzitet

„Naše kolege iz Litvanije su odabrale Burch univerzitet kao primarni cilj svoje posjete. To je bio razlog više da Burch univerzitet i akademsko osoblje iskaže toplu dobrodošlicu kolegama iz Litvanije te ih dodatno upozna sa svim oblicima buduće saradnje. Kroz razgovore smo shvatili da imamo više zajedničkih Odsjeka koji su ujedno i fokus za edukacijski proces. Tokom posjete i kontakta sa profesorima Burch univerziteta dekan Mickevičius se detaljno upoznao sa biografijama profesora, njihovim naučnim dostignućima te se javila ideja za realizaciju Erasmus projekta pa čak i projekta Horizon 2020. Njihov prvi domaćin bio je profesor Burch univerziteta, prof dr. Almir Badnjević koji je ujedno detaljno informisao goste te pronašao mnogo zajedničkih tema koje će otvoriti vrata budućoj saradnji. Za sada je već ostvaren poziv na indeksiranu konferenciju koja će se održati tokom maja mjeseca dok će tema konferencije biti uvijek aktuelna biomedicina i okoliš. Poseban fokus stavljen je na osnaživanje košarkaškog tima i univerzitetskog sporta tim više što Litvanija ima najbolje univerzitetske košarkaške klubove u svijetu, naglasila je doc. dr. Sanela Klarić.

Nakon detaljnog obilaska kampusa Burch univerziteta dekan Vytautas Magnus univerziteta, prof. Saulius Mickevičius koji prvi put boravi ne samo u BiH nego i na Balkanu je rekao:

„Trenutno obavljam funkciju dekana prirodnih nauka na Vytautas Magnus univerzitetu. Naš univerzitet je svjetski prepoznat i trenutno zauzimamo visoko mjesto na svjetskoj ljestvici ocjene univerziteta. Zbog toga smo shvatili da se nalazimo u vremenu kada trebamo potražiti internacionalne partnere koji će otvoriti vrata novim mogućnostima i iskustvima. Naravno pod tim podrazumjevamo studentske razmjene, dual degree program, Erasmus K i K1 projekat te Horizon 2020 projekte. Zbog toga moram istaći da smo pronašli savrešene partnere na Internacionalnom Burch univerzitetu gdje smo razgovarali sa šefovima Odsjeka za genetiku i bioinženjering. Ono što sam mogao vidjeti na Burchu jeste da je ovaj univerzitet zaista fantastično mjesto za studiranje i sticanje znanja. Vaši akademski kadrovi zaista jesu pravi potencijal za studente ali i profesore koji će sutra biti ozbiljna konkurencija ne samo drugim studentima u BiH nego i širom Evrope.“