Delegacija Islamske zajednice u BiH posjetila Bosna Sema institucije i BURCH univerzitet - International Burch University

Delegacija Islamske zajednice u BiH posjetila Bosna Sema institucije i BURCH univerzitet

Ovo je bila prva zvanična posjeta delegacije Islamske Zajednice u Bosni i Hercegovini od početka inicijative Bosna Sema institucija izražene kroz Pismo namjere za početak pregovora o prenosu vlasništva.

Zajednička je ocjena svih učesnika ovog sastanka da proces transfera teče zadovoljavajućim tempom i efikasnošću te da on, ni u kojem slučaju ne treba utjecati na redovne aktivnosti i procese koji se normalno odvijaju.

Direktor Čolić je istakao da je impresioniran onim što je vidio i da treba uložiti sve napore kako bi se održao dostignuti nivo obrazovanja.

Rektor BURCH univerziteta Prof. Dr. Teoman Duman delegaciju je informisao o broju angažovanih naučnih radnika na Univerzitetu, kao i o broju studenata i njihovom nacionalnom sastavu.

Delegacija je zatim obišla istraživačko-obrazovne kapacitete BURCH univerziteta i uvjerili se u kvalitet kako istraživačko-nastavnog osoblja tako i opremljenosti kabineta i laboratorija. Gosti su izrazili zadovoljstvo prezentiranim potencijalima Univerziteta i nivoom međunarodne razmjene i saradnje sa naučnim institucijama kako u Evropi tako i u SAD.

Informacije o daljim koracima u procesu pregovora oko transfera vlasničkih prava na fondaciju koja je u procesu formiranja biće blagovremeno obznanjene široj javnosti.