Direktori dvije vodeće kompanije održali predavanje na MBA programu - International Burch University
Održan sastanak partnera projekta SUCCESS iz BiH
February 12, 2021
Održan prvi sastanak partnera projekta KALCEA iz BiH
February 16, 2021

Direktori dvije vodeće kompanije održali predavanje na MBA programu

Trenutni i budući menadžeri koji studiraju MBA program na Internacionalnom Burch univerzitetu imali su jedinstvenu priliku da kroz primjere dva velika profesionalca i direktora na čelu dvije vodeće kompanije u BiH saznaju njihova iskustva u upravljanju kompanijama u vrijeme Covid-19 pandemije.

Na poziv prof.dr. Nedima Čelebića, Edin Emšo, direktor kompanije DHL i Branimir Muidža, direktor kompanije Heidelberg Cement CEE podijelili su s našim budućim menadžerima nekoliko ključnih preporuka za uspješno upravljanje kriznim situacijama poput pandemije koja je zadesila cijeli svijet. U ovakvim izazovnim vremenima postoji nekoliko stvari koje trebamo uzeti u obzir poruči su budućim menadžerima ovi vrhunski profesionalci.


Neke od njihovih preporuka su:

  • ljudi su ključ uspjeha svake kompanije,
  • kontinuirano strateško planiranje u koje su uključeni svi nivoi organizacije
  • fleksibilno planiranje različitih scenarija razvoja
  • budite drugačiji od konkurencije
  • digitalizacija poslovnih procesa
  • ulaganje u “green” razvoj
  • ulaganje u obrazovanje uposlenika kako bi isti pokrenuli inovacije
  • rješavajte probleme u zajednici i ulažite svoj profit u zajednicu
  • ljudski kapital je resurs koji strani investitori najviše cijene u Bosni i Hercegovini
  • strani investitori očukuju predvidljivost poslovnih prilika u državi (porezi, procedure, regulative)

Branimir Muidža, direktor Heidelberg Cementa zahvalio se na ovoj prilici:

„Hvala na povjerenju! Uvijek je posebno zadovoljstvo podržati briljantnu mladu generaciju, ohrabriti i osnažiti je za buduće izazove. Sjajna energija i velika pozitiva. Bravo za prof.dr. Nedima Čelebića i Internacionalni Burch univerzitet.“

Kroz MBA program na Internacionalnom Burch univerzitetu budući menadžeri podučavaju se za suočavanje sa stvarnim izazovima te stiču vještine koje će im biti ključne u poslovnom svijetu. Učeći od profesionalaca i ljudi koji imaju ogromno iskustvo u praksi dobijaju vrijedne lekcije koje će im služiti u budućoj karijeri.