Docentica Adna Ašić sa Nobelovcima na najprestižnijoj konferenciji u regionu - International Burch University

Docentica Adna Ašić sa Nobelovcima na najprestižnijoj konferenciji u regionu

Docentica Adna Ašić dijelila je podij sa dobitnicima Nobelove nagrade i predstavila svoju studiju pod nazivom “Populacijsko istraživanje trombofilnih markera i farmakogenetskih biljega prevalencije varfarina u Bosni i Hercegovini”. Ova studija je dio njene doktorske disertacije koju je sprovela pod nadzorom prof. Damira Marjanovića i prof. dr. Dragana Primorca. Ona je govorila o jedinoj do danas provedenoj farmakogenomičnoj studiji u Bosni i Hercegovini koja ima za cilj utvrđivanje frekvencija alela i genotipa najčešćih genetskih markera rizika naslijeđene trombofilije, kao i prevalenciju genetskih markera za diferencijalnu brzinu metabolizma varfarina u općoj populaciji.

Naš univerzitet na konferenciji predstavljao je tim od 9 učesnika koji su predstavili svoja najnovija istraživanja putem poster sesija, ali su i usvajali dodatna znanja iz nevjerovatnih predavanja vodećih svjetskih znanstvenika i dobitnika Nobelove nagrade, te su uspostavili važne veze za njihova buduća istraživanja.

Docentica Adna Ašić sa Nobelovcima na najprestižnijoj konferenciji u regionu

Docentica Adna Ašić dijelila je podij sa dobitnicima Nobelove nagrade i predstavila svoju studiju pod nazivom “Populacijsko istraživanje trombofilnih markera i farmakogenetskih biljega prevalencije varfarina u Bosni i Hercegovini”. Ova studija je dio njene doktorske disertacije koju je sprovela pod nadzorom prof. Damira Marjanovića i prof. dr. Dragana Primorca. Ona je govorila o jedinoj do danas provedenoj farmakogenomičnoj studiji u Bosni i Hercegovini koja ima za cilj utvrđivanje frekvencija alela i genotipa najčešćih genetskih markera rizika naslijeđene trombofilije, kao i prevalenciju genetskih markera za diferencijalnu brzinu metabolizma varfarina u općoj populaciji.

Naš univerzitet na konferenciji predstavljao je tim od 9 učesnika koji su predstavili svoja najnovija istraživanja putem poster sesija, ali su i usvajali dodatna znanja iz nevjerovatnih predavanja vodećih svjetskih znanstvenika i dobitnika Nobelove nagrade, te su uspostavili važne veze za njihova buduća istraživanja.