Dogovorena saradnja sa Katoličkim univerzitetom u Lilu, Francuska - International Burch University

Dogovorena saradnja sa Katoličkim univerzitetom u Lilu, Francuska

19852

19852

Šefovi odsjeka na inžinjeringu i menadžmentu organizovali su sastanak na kojem su predstavili svoje odsjeke, kapacitet, način i sistem rada Burch univerziteta, istaknuvši važnost Erasmus+ programa i uspostavljanja međunarodne saradnje sa drugim akademskim institucijama.

Obzirom da univerziteti dijele istu viziju, time je  zaključena i prva saradnja sa jednim od Univerziteta iz Francuske. Ova saradnja se smatra velikim napretkom u pogledu akademskih projekata, razmjene i inovacija.

Za početak, očekuje se organizacija razmjene prvih studenata, te akademskog i administrativnog osoblja u narednoj akademskoj 2019/2020. godini. Nakon toga, razmatrat će se o angažmanu na većim projektima i još bitnije, na organizovanju prakse putem online projekata.

Jednodnevni boravak predstavnika univerziteta gđe Céline Blondeau, vanrednog profesora finansija i šefa međunarodnih odnosa na Fakultetu za biznis, ekonomiju i nauku, gđe Anne Lacour, šefa međunarodne kancelarije na HEI školi inžinjeringa, gdina Pascal Ameye, pomoćnika direktora za međunarodne odnose u IESEG školi biznisa i menadžmenta i gđe Evelyne Litton, šefa za međunarodne odnose u školi za inžinjering ISEN, okončan je obilaskom kampusa Burch univerziteta uz obostrano zadovoljstvo na uspostavljanju prve saradnje i partnerstva.