Doktorant Senol Dogan dobitnik nagrade EARC - International Burch University

Doktorant Senol Dogan dobitnik nagrade EARC

Više od hiljadu istraživača iz različitih dijelova svijeta je učestvovalo. Neki od predavača su bili dobitnici Nobelove nagrade. EARC nagrada je data učesnicima iz tri zemlje: Bosne i Hercegovine, Francuske i Holandije. Osim nagrade, Senol je dobio besplatno članstvo u EARC. Imao je priliku da razgovara sa eminentnim istraživačima o svom istraživanju u Bosni i Hercegovini. NCRI komitet je pozvao Senol-a da prisustvuje i konferenciji sljedeće godine u Machesteru.