Dr. Karsten Dümmel posjetio BURCH univerzitet - International Burch University

Dr. Karsten Dümmel posjetio BURCH univerzitet

Gostujuće predavanje se fokusiralo na historiju državne bezbjednosne službe Demokratske Republike Njemačke i stanja represije i građanskih prava u Istočnoj i Zapadnoj Nemačkoj tokom hladnog rata, sa dodatnim fokusom na vlastita iskustva dr. Dümmela. Gostovanje je predstavljalo kulminacijsko predavanje kursa za najnoviju generaciju IRES studenata, a popraćeno je željenim pitanjima i odgovorima. Prisustvovalo je i nekoliko drugih IRES studenata kao i studenata sa drugih fakulteta.